Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
tax evation, tax avoidance
φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή
 
 

Η φοροδιαφυγή (tax evation) είναι παράνομη. Γίνεται με αποφυγή δήλωσης εισοδήματος ή κέρδους ή με δήλωση δαπανών που δεν έγιναν κ.α. Η φοροαποφυγή (tax avoidance) είναι νόμιμη  γιατί προέρχεται από χρήση προνοιών της νομοθεσίας που επιτρέπουν μη φορολόγηση ή εκπτώσεις στη φορολογία (λόγω επενδύσεων, λόγω δωρεών κ.α).

Καταχώρηση: 21/06/2017 15:31
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία