Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
LNG, natural gas, liquefied natural gas
ΦΑ, ΥΦΑ, φυσικό αέριο, υγροποιημένο φυσικό αέριο
 
 

Το φυσικό αέριο (κυρίως μεθάνιο) όπως ορύσσεται από τη γη. Μετά από επεξεργασία σε εργοστάσια κατά την οποία αφαιρούνται νερό σκόνες και τοξικά στοιχεία, μπορεί να σταλεί με αγωγούς και πλοία εκεί όπου χρειάζεται.


Μα εδώ μπαίνουν θέματα κόστους σε περιπτώσεις που πρέπει να μεταφερθεί σε μεγάλες αποστάσεις ή σε απομονωμένες περιοχές ή νησιά. Ύστερα από αφαιρέσεις και άλλων στοιχείων παγώνεται στους -162 Κ, υγροποιείτε, για μεταφορά με πλοία και βυτία. Συμπίεση 1/600.

Καταχώρηση: 14/09/2011 17:06
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία