Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
Φόρτραν, Μετάφραση Τύπων
Fortran, FORmula TRANslation
 
 

Μια από τις πρώτες ψηλού επιπέδου γλώσσες προγραμματισμού ειδική για επίλυση επιστημονικών προβλημάτων. Στοιχεία της γλώσσας αυτής χρησιμοποιήθηκαν σε άλλες ψηλού επιπέδου γλώσσες. Έχει τροποποιηθεί και βελτιωθεί και είναι σήμερα μια γλώσσα για κάθε είδους εφαρμογές.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία