Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
φραγμένα δεδομένα, φραγμένη ΒΔ, φράσσω δδμενα
data silo, silo data
 
 

Η λέξη σιλό (silo) προέρχεται από το αρχ. ελλ. σιρός, εκεί που φυλάγεις το σιτάρι, κριθάρι κ.α. Στα αγγλικά όμως η λέξη silo έχει εν μέρει και την έννοια της φραγής, της περίφραξης με πολύ περιορισμένη και ελεγχόμενη πρόσβαση.
 

Λοιπόν. Όταν στα αγγλικά χρησιμοποιείται η λέξη σιλό για περιγραφή δδμνων ή ΒΔ κυρίαρχη είναι αυτή η έννοια δηλ. της αυστηρής περίφραξης και ελεγχόμενης πρόσβασης. Τέτοια φρούρηση επιβάλλουν εταιρείες, στρατιωτικοί οργανισμοί και άλλοι σε ζωτικά δδμνα και ΒΔ. Άρα φραγμένα δεδομένα, φραγμένες Βάσεις Δεδομένων.
 

Τόπαμε χίλιες φορές και θα το πούμε άλλες  τόσες. Η κυριολεκτική μετάφραση λέξεων και όρων πολύ συχνά δεν αποδίδει την ακριβή έννοια. ΠΑΡΑΚΑΤΩ.
 

βλ. σεροή

Καταχώρηση: 13/12/2018 19:45
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία