Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
φώνημα, φωνολογία, φωνολόγος
phoneme, phonology, phonologist
 
 

Φώνημα είναι πιο απλό φωνητικό δημιούργημα που μπορεί να αρθρώσει το ανθρώπινο στόμα και είναι δυνατό να διαφοροποιήσει το νόημα μιας λέξης. Η λέξη «αυγό» έχει 4 φωνήματα , τα /α/, /β/, /γ/ και /ο/. Αν πεις αυγά, έ, έχεις εισαγάγει, με το τελικό /α/, μια μεγάλη διαφορά. Με εξαίρεση τις διφθόγγους η ελληνική έχει ψηλή πιστότητα μεταξύ γραφής και φωνημάτων.


Και κάτι σχετικό: το /α/ και άλλα γράμματα φωνολέγονται με πολλούς διαφορερικούς τρόπους κατα το ΔΦΑ, Διεθνές Φωνιτικό Αλφάβητο. (κάπου κάπου κάνουν λάθη. Το μελετούμε).

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία