Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
φωνητικός παραμορφωτής, φωνητικός διαμορφωτής
voice changer, voice enhancer
 
 

Με παραμόρφωση των συχνοτήτων μπορεί να αλλάξουμε στο αγνώριστο τη φωνή κάποιου ή και να τη βαλτιώσουμε. Η παραμόρφωση γίνεται αλλαγή της φωνής μέχρι το αγνώριστο. Η διαμόρφωση γίνεται για βελτίωση της φωνής. Αυτό μπορεί να γίνει με μηχανικό τρόπο ή με πρόγραμμα.

Καταχώρηση: 19/04/2015 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία