Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
φερέσυχνο σύστημα, μεταφορικό σύστημα
carrier system
 
 

  


   φερεσυχνότητα, φέρουσα συχνότητα                 carrier frequency 
   ανίχνευση φερεσυχνότητας, ανίχνευση φορέα    carrier detect

         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία