Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
carrier
φορέας, μεταφορέας
φέρων
 
 

Οτιδήποτε φέρει ή μεταφέρει είναι βεβαίως φορέας. Στην ηλεκτρονική και υπολογιστική έχουμε φορείς σημάτων που μπορεί να είναι ασύρματοι ή ενσύρματοι, παροχείς που μεταφέρουν δδμνα μεταξύ χρηστών και ολόκληρα συστήματα που λειτουργούν για μεταφορά δδμνων. Στην ασύρματη επικοινωνία ένας πομπός -ραδιοφωνικός σταθμός- είναι φορέας σημάτων. Εκπέμπει μια φερεσυχνότητα και πάνω σ’ αυτή διαμορφώνει κατά πλάτος ή κατά συχνότητα πληροφορίες που μεταφέρονται στο ραδιόφωνο το οποίο αφαιρεί τη φέρουσα συχνότητα και μας δίνει μόνο τις πληροφορίες Οι Τ1 και Τ3 είναι φορείς (σύρματα) που με πολύπλεξη μεταφέρουν ένα δεδομένο όγκο πληροφοριών. Ένας Παροχέας Υπηρεσιών Διαδικτύου (ΠΥΔ) τους χρησιμοποιεί για μεταφορά δδμνων από σημείο σε σημείο. Όποιος μεταφέρει, με οποιοδήποτε μέσο, είναι φορέας. Προσέξτε να είστε ακριβείς στη χρήση του όρου. Φερεσυχνότητα, ασύρματος, ενσύρματος φορέας, φορέας διαδικτύου κτλ.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία