Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
pixel, picture element
φτκ, φωτόκοκκος, εικονοστοιχείο
 
 

Στην περίπτωση του pixel ακολουθήθηκε η ίδια μεταφραστική διαδικασία που συχνα οδηγεί σε αδιέξοδο. Αυτή η διαδικασία είναι η κυριολεκτική μετάφραση που συχνά δεν αποδίδει.
Το pixel είναι μια νέα οντότητα ένα νέο υπαρκτό αντικείμενο. Έχει την υπόσταση των λέξεων «μήλο, καρύδι». Το γεγονός ότι προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων «picture element» είναι σημαντικό για αντίληψη του τι είναι, και για τη μεθόδευση της «απόδοσής» του σε άλλη γλώσσα. Εδώ μας ενδιαφέρει η ελληνική.

 

Προσέξτε, είπαμε «απόδοση» του όρου. Η μετάφραση είναι ένα είδος απόδοσης νοήματος και περιεχομένου. Το «apple» είναι μήλο, το «walnut» καρύδι. Το γεγονός ότι το pixel είναι αρκτικόλεξο στην αγγλική δεν μας επιβάλλει να μεταφράσουμε τη λέξη με ελληνικό αρκτικόλεξο ή σύνλεκτο που θα προέρχεται από τις αγγλικές αρχικές λέξεις ή συνδυασμό λέξεων. Είπαμε ότι το pixel είναι τώρα μια οντότητα, όπως το μήλο.
Εδώ υπερτερούν άλλα εργαλεία για απόδοση του όρου στην ελληνική.
 

1. Ο όρος πρέπει να είναι όσο το δυνατό γενικά αντιληπτός.
2. Πρέπει να είναι ιδιωματικός, δηλ. να αποδίδει την αναφερόμενη οντότητα με διαφορετικό τρόπο και χωρίς συνγχαιώμενες έννοιες/λέξεις.

(Εδώ σταματούμε. Ετοιμάζουμε κατάλογο αρχών και εργαλείων –τι ωραία, αρχών και εργαλείων- για καλή μετάφραση/απόδοση όρων. Αναμένατε).


Η λέξη pixel είναι σχετικά γνωστό ότι προέρχεται από τις λέξεις picture element, αυτή η γνώση όμως πάει περίπατο. Το pixel είναι τώρα «αυτόνομη» ξεκάθαρη έννοια όπως το apple. Είναι ένας κόκκος φωτός ή απουσίας του, πάνω σε μια οθόνη. Η κυριολεκτική μετάφραση του «picture element» σε εικονοστοιχείο δεν αποδίδει έννοια, περιεχόμενο, χρηστική γνώση ή οικονομία.


Στην ακρίβεια ούτε και η λέξη πίξελ στον ελληνόφωνο κόσμο αποδίδει. Ακόμα και διεθνώς η λέξη pixel δεν σημαίνει picture element. Σημαίνει για τους περισσότερους ένα φωτεινό κόκκο πάνω στην οθόνη.
Λοιπόν, εφαρμόζοντας τα εργαλεία για όσο το δυνατό γενικότερη αντίληψη και ιδιωματική απόδοση, το pixel  είναι φωτόκοκκος, φτκ, φουτουκού. ή καλύτερα φοτοκο. PARAKATW.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία