Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
file format, file type, filetype
φακελότυπος, τύπος φακέλου, φακελομορφή, μορφότυπο φακέλου
 
 

Ο φακελότυπος (φακελομορφή) είναι η δομή, ο τρόπος δόμησης των δδμνων, σε ένα φάκελο. Υπάρχουν πολλοί φακελότυποι: κειμένου, βάσης δδμνων, λογιστικού φύλλου, ήχου, εικόνας, εφαρμογών, εκτέλεσης κ.α. Σαν να μην ήταν αρκετό, οι διάφορες πλατφόρμες όπως Windows, Unix, Mac έχουν τις δικές τους ιδιομορφίες, έτσι για να συγχύζουν.

Σε κάθε φακελομορφή είναι καθορισμένος ο τρόπος με τον οποίο είναι αραδιασμένα, διαρρυθμισμένα τα δυφία και Οκτάδες που εξυπακούει και τον ιδιαίτερο τρόπο ανάγνωσής τους. Μερικές φακελομορφές μπορούν να εκτελεστούν από πολλά συστήματα και προγράμματα, άλλες (συνήθως εμπορικές) μόνο από το σύστημα που τους δημιούργησε.

Ο φακελότυπος δηλώνεται από την επέκταση φακ. Μια διευκρίνιση. Οι όροι φακελλομορφή και φακελότυπος χρησιμοποιούνται ανάμικτα. Υπάρχει όμως μια διαφορά. Ο φακελότυπος είναι πιο γενικός όρος και αναφέρεται στον τύπο του φακέλου όπως δηλώνεται από την επέκταση φακέλου. Δηλ. είναι κείμενο, εικόνα, πρόγραμμα, ΒΔ. κλπ. Ο όρος φακελομορφή είναι πιο ακριβής ως προς την όλη δομή του φακέλου, με πιο πρόγραμμα κατασκευάστηκε και μπορεί να αναγνωσθεί κ.α.

 

 

   φάκελος δέσμης           batch file
   δυαδικός φάκελος        binary file
   φάκελος εντολών         command file
   φάκελος δδμνων          data file
   φάκελος αρχείου          directory file
   εκτελέσιμος φάκελος    executable file
   φάκελος βιβλιοθήκης    library file
   φάκελος αντιστοίχισης  map file
   φάκελος αντικειμένων   object file
   φάκελος πργρμμτος      program file
   φάκελος συστήματος     system file
   φάκελος κειμένου         text file

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία