Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
corrupt, corrupted, corruption
φθείρω, φθαρμένο, φθορά, διαφθορά
 
 

Η αλλοίωση, μισοδιαγραφή ή μετατόπιση που μπορεί να γίνει σε δδμνα λόγω φυσικής φθοράς ή κακόβουλης ενέργειας. Λύση στο πρόβλημα είναι η συστηματική αντιγραφή των στοιχείων, η κράτηση εφεδρειών και ο τακτικός έλεγχος υλισμικού και λογισμικού.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία