Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
activity light, light indicator
φωτοδείκτης
 
 

Οι φωτοδείκτες είναι σημαντικά στοιχεία χειρισμού και ελέγχου μηχανών και συστημάτων. Διαβάστε το εγχειρίδιο. Οι φωτοδείκτες όπως και τα ηχοσήματα δεν είναι τυχαία. Έχει αναπτυχθεί κώδικας σχετικά με το τι σημαίνουν.
Όσο για τα λαμπάκια, ως χρηστικό όρο, αφήστε τον για τα Χριστούγεννα.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία