Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
Χδ, χιλιοδυφίο
Kb, kilobit
 
 

Ένα χιλιοδυφίο είναι 1024 δυφία στρογγυλεμένα σε 1000 για λόγους ρυθμαπόδοσης.

Η απόδοση ενός επεξεργαστή από πλευράς ροής στοιχείων μέσω της ΚΜΕ και η μέτρηση όγκου μεταφοράς δικτύων από ένα κομβοτάξιο σε άλλο μετριέται σε Χιλιοδυφία Ανα Δεύτερο, Χδαδ.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία