Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
χρονελεγχόμενος, χρονοαφετήρας, χρονοάφεση
timed–release, time-release
 
 

H χρονοάφεση αναφέρεται συνήθως σε φάρμακα τα οποία στοχευμένα παίρνουν χρόνο για να διαλυθούν και να δράσουν. Χρονελεγχόμενη δόση. Ο όρος παίρνει και άλλες ευρύτερες χρήσεις για περιπτώσεις όπου υπάρχει ανάγκη ελέγχου του χρόνου δράσης οποιασδήποτε ενέργειας.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία