Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
χρονεμβάλλω, χρονεμβολή, ηλ-παραπλάνηση
spoof, spoofing
 
 

Γενικά μιλώντας «spoof» σημαίνει παραπλανώ, ξεγελώ, κοροϊδεύω, με έναν ειδικό όμως τρόπο. Δίνω κάτι κενό για να πάρω κάτι γεμάτο.
Στην υπολογιστική, συνήθως, αναφέρεται στην εμβολή χρόνου ενόψει εξωχρονισμού μιας διαδικασίας. Δηλαδή κινώντας το ποντίκι λίγο πριν λήξει κάποια προθεσμία ή έρθει ο ασφαλιστής οθόνης, είναι ένα είδος χρονεμβολής. Χρονεμβολή είναι να κερδίσουμε, με θεμιτά και αθέμιτα μέσα, χρόνο μπροστά σε καθορισμένα χρονοδιαγράμματα ή λίγο πριν έλθει η περίπολος. Χρονεμβολή λοιπόν, μια νέα λέξη με πολύ παλιά χρήση. Η λέξη spoof χρησιμοποιείται γενικά και για ηλ-παραπλάνηση.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία