Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
usability
χρηστικότητα
 
 

Η χρηστικότητα αναφέρεται γενικά στο κατά πόσο ένα οποιοδήποτε μέσο, λογισμικό ή υλισμικό, είναι αποτελεσματικό στην εκτέλεση της εργασίας που του ανατίθεται. Η χρηστικότητα αφορά οποιοδήποτε εργαλείο ακόμα και ανθρώπους όπου τους ανατίθεται εκτέλεση εργασίας.
Η χρηστικότητα έχει ορισμένες βασικές παραμέτρους με τις οποίες μετριέται:
1.  Τον χρόνο μάθησης για χρήση ενός μέσου.
2.  Το χρόνο συμπλήρωσης ενός έργου.
3.  Τον αριθμό λαθών ή βλαβών που παρουσιάζονται.
4.  Την ικανοποίηση του χρήστη με το τελικό προϊόν.

Τα τρία πρώτα, όσο λιγότερα, τόσο το καλύτερο. Το τέταρτο, όσο περισσότερο, τόσο το καλύτερο. Η χρηστικότητα δεν αφορά μόνο την υπολογιστική.

Καταχώρηση: 15/07/2009 13:02
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία