Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
widow, widow line, dangling line
χήρα, χήρα γραμμή, ξεκομμένη γραμμή
 
 

Χήρα είναι μια γραμμή ή λέξη κειμένου που παρουσιάζεται μόνη στην επόμενη σελίδα πριν από νέα παράγραφο. Δημιουργεί κάποιο πρόβλημα ειρμού, συνοχής και αισθητικής. Υπάρχει, συνήθως, εντολή για σύμπτυξη του κειμένου στην προηγούμενη σελίδα ώστε να μην έχουμε χήρες.

Ορφανή γραμμή είναι αυτή που παρουσιάζεται μόνη στο τέλος της σελίδας και αποτελεί μέρος της επόμενης παραγράφου στην επόμενη σελίδα. Με εντολή ή αυτοεπιλογή γράφεται στην επόμενη σελίδα.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία