Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
χρωμοταύτιση, χρωμοταυτίζω
color matching, colour matching
 
 

Βασικά πρόκειται για διαδικασίες και προγράμματα για διατήρηση των αρχικών χρωμάτων ενός πλαισίου όταν γίνεται μεταφορά από ένα μέσο ή από ένα πρόγραμμα σε άλλο. Το βασικό πρόβλημα που δημιουργείται στην ακριβή αναπαραγωγή των χρωμάτων προέρχεται από το γεγονός ότι οι οθόνες χρησιμοποιούν τριχρωμία στην δημιουργία όλων των χρωμάτων (ΕΠΓ, ερυθρό, πράσινο, γαλάζιο) ενώ τα τυπογραφεία συνήθως χρησιμοποιούν τετραχρωμία (ΚΙΩΚΙΜ, κιόκιμ, κυανό, ιώδες, κίτρινο, μαύρο). Ένα ΣΔΧ (Σύστημα Διαχείρισης Χρωμάτων) αποτελεί σημαντικό μέρος πολλών ΛΣ γα να επιλύει το πρόβλημα της χρωμοταύτισης, δηλαδή της διατήρησης των χρωμάτων του αρχικού πλαισίου.

 

επεξεργασμένο χρώμα,  process color
   παράγωγο χρώμα
καθαρό χρώμα             spot color, spot colour
παντονικό σύστημα      pantone cms, pantone
  χρωμοταύτισης             color matching system
χρωμοχώρος                color space
 

         
         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία