Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΧΑΔΟ, Χαρακτήρες Διπλής Οκτάδας
DBCS, double-byte character set
 
 

Μερικές γλώσσες, κυρίως τα ΚΙΚ (κινέζικα, ιαπωνικά, κορεάτικα) δεν μπορούν να αναπαραχθούν με μιαν Οκτάδα (8 δυφία) όπως είναι ο κώδικας ΑΠΚΑΠ (ASCII) και ο ΕΚΑΔΚΔ (EBCDIC). Με μιαν 8δα μπορούν να αναπαραχθούν 256 γράμματα. Με δυο Οκτάδες όμως μπορούν να αναπαραχθούν 65,536. Για να λειτουργήσουν όμως οι ΧΑΔΟ χρειάζονται ειδικό υλισμικό και λογισμικό.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία