Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
dye sublimation, dye-sublimation printer, dye diffusion
χρωματική εξάχνωση, εκτυπωτής εξάχνωσης
 
 

Εξάχνωση είναι η μετατροπή ενός στερεού ή αερίου σε άλλη μορφή χωρίς την ενδιάμεση κατάσταση της υγροποίησης. Έτσι νομιζόταν ότι γινόταν με τους εκτυπωτές εξάχνωσης μέχρι που κάποιος εξυπνάκιας ανακάλυψε ότι υπήρχε υγροποίηση αλλά η περιγραφική ονομασία του εκτυπωτή έμεινε.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία