Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
yo, years old
χρ, ετ, χρόνος, χρόνων, έτος, ετών
 
 

Σντμεύσεις για το πόσων χρόνων ή ετών είναι ή έγινε κάτι. Πρδγμα: 2 εκ. ετ. ή χρ.

Καταχώρηση: 20/03/2017 09:50
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία