Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
regulator, οperator
ρυθμιστής, διαχειριστής
 
 

Επειδή σε εξέλιξη υπάρχουν διάφορες νομικές και οργανωτικές αναδιευθετήσεις για κάθετο διαχωρισμό μεταξύ διαχειριστή και ρυθμιστή αναφερόμαστε και σε αυτούς τους όρους. Οι διευθετήσεις που προωθούνται, ευρωπαϊκές και παγκόσμιες, μέσα στα πλαίσια του ανταγωνισμού, της διαφάνειας και αποδεσμοποίησης έχουν το σημαντικό στοιχείο της διαφοροποίησης μεταξύ του επιβλέποντος την εφαρμογή των κανόνων και του διαχειριστή δηλ. αυτού που τους εφαρμόζει στην κανονική εκτέλεση καθήκοντος ή εργασίας


Η δια νόμου, για παράδειγμα, λειτουργία και διαχείριση λιμανιών, τηλεπικοινωνιών, ή η παραγωγή ρεύματος από ένα φορέα, πρέπει να αντικατασταθεί με νόμους που να διέπουν τους κανόνες και το πλαίσιο λειτουργίας και όποιος τους αποδέχεται υπό επίβλεψη ρυθμιστικού φορέα και έχει τη δυνατότητα, ας μπει στο παιχνίδι. ως διαχειριστής. Η λέξη ρυθμιστής, και ρυθμιστική αρχή πάει πολύ στην υπόθεση.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία