Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
routine
ρουτίνα
 
 

Είναι το μέρος ενός προγράμματος που εκτελεί επαναληπτικά μια συγκεκριμένη εργασία. Υπάρχει κάποια σύγχυση στην χρήση των όρων άρθρωμα, ρουτίνα, υπορουτίνα, διαδικασία, ακολουθία.

Για νάμαστε ακριβείς εδώ χρησιμοποιούμε τους όρους άρθρωμα σε ότι αφορά μια ενότητα ενός προγράμματος και ρουτίνα για τις υποενότητες επαναληπτικές ή όχι. Τα αρθρώματα δένονται σε ένα συνολικό πρόγραμμα από τους δέτες (linkers). Η λέξη άρθρωμα παει πολύ περισσότερο με το υλισμικό. Για το λογισμικό πάει πολύ περισσότερο η ενότητα.

Υπάρχει και λίγος χώρος για τον όρο υπορουτίνα, μια ρουτίνα που εμφανίζεται μέσα σε μια ρουτίνα.

 

    υπορουτίνα      subroutine

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία