Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
rate
ρυθμός, συχνότητα, λόγος, ταχύτητα, αναλογία, βαθμός, ποσοστό
 
 

Προσέξτε αυτή την αγγλική λέξη, «rate». Για οτιδήποτε κινείτε, πληρώνει, αποδίδει, ρυθμίζεται, σχετίζεται ή επιδρά σε κάτι άλλο εμφανίζεται αυτή η λέξη. Γενικά σημαίνει συγκριτική αξία ή τιμή. Στα ελληνικά έχουμε πάρα πολλές λέξεις για κάθε κατάσταση. Γυρέψτε τες.

 

   exchange rate   ισοτυμία συναλλάγματος

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία