Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
RADAR, Radio Detection and Ranging
ΡΑΝΤΑΡ, ραδιοεντοπιστής, ραδιοεντοπίζω, ραδιοεντοπισμός
 
 

Ο Ραδιοεντοπισμός γίνεται με χρήση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων τα οποία αποστέλλονται συγκεντρωμένα προς μια κατεύθυνση. Με την πρόσκρουση σε οποιοδήποτε αντικείμενο σταθερό ή κινούμενο τα ραδιοκύματα σκορπίζονται. Μέρος τους, σε αδύναμη μορφή, επιστρέφει στην πηγή ή ανιχνεύεται από άλλες κεραίες.
Το σήμα ενισχύεται και με παραμέτρους το χρόνο αποστολής και λήψης και τη κατεύθυνση είναι δυνατός ο εντοπισμός του αντικειμένου καθώς και η μέτρηση της ταχύτητάς του.
Απο ακρωνύμιο γίνηκε σύντομα αρκτικόλεξο.


βλ. και Ηχοεντοπισμός

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία