Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ραδιοχρονολόγηση, ανθρακική ραδιοχρονολόγηση
radiocarbon dating, carbon dating
 
 

Ο ραδιοάνθρακας (ραδιενεργός άνθρακας, C14) παύει να αναπαράγεται σε οποιονδήποτε οργανισμό μετά τον θάνατό του και αρχίζει να μειώνεται σταθερά. Με βάση τα κατάλοιπα αυτού του άνθρακα μπορεί να γίνει χρονολόγηση, λίγο πάνω λίγο κάτω, για το πότε πέθανε αυτός ο οργανισμός. Ραδιοχρονολόγηση μπορει να γίνει και σε αντικείμενα ου περιέουν οργανικά στοιχεία.

Καταχώρηση: 22/07/2015 18:43
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία