Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ροή, ροή δεδομένων
flow, flow of data
 
 

Είναι η ροή δδμνων μέσα σε ένα σύστημα, από τον δίσκο στη μνήμη από την μνήμη στον επεξεργαστή. Δδμνα μπορεί να είναι στοιχεία προς επεξεργασία, πρόγραμμα εφαρμογής ή εντολές.
Έχουμε και ροή δδμνων μεταξύ συστημάτων οπότε μιλούμε για ροή σε δίκτυο ή το δδκτυο.
Και πρσέξτε «σε ροή=on line» και «εκτός ροής=off line». Ωραία.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία