Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
set, settings, reset, master reset, factory reset
factory reset
ρυθμίζω, ρυθμίσεις, επαναρυθμίζω, γενική επαναρύθμιση, εργοστασιακές ρυθμίσεις
εργοστασιακές ρυθμίσεις
 
 

Ρύθμιση των παραμέτρων ενός συστήματος. Το ρολόι είναι το πιο απλό να ρυθμιστεί. Ποιό πρόγραμμα θέλεις ν’ ανοίγει αυτόματα πρώτο είναι μια ρύθμιση. Επαναρύθμιση είναι η ξανά ρύθμιση μερικών ή όλων των παραμέτρων. Το «reset» το είδαμε και ως «επανεκκίνηση». Όχι. Το επανεκκινώ ας το αφήσουμε για το «restart». Το reset είναι επαναρύθμιση.

Γενική ρύθμιση είναι η ρύθμιση όλων των παραμέτρων. Εργοστασιακές ρυθμίσεις είναι αυτές που έχει το σύστημα αρχικά.

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία