Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ηχογραφή
soundtrack, sound track
 
 

Η λέξη sountrack αναφέρεται πιο συχνά στη μουσική επένδυση μιας ταινίας και τώρα σε οποιαδήποτε μουσικό κομμάτι ενός δίσκου. Η λέξη ηχογραφή αποδίδει καλύτερα τόσο τη μουσική όσο και άλλες ηχητικές αναπαραγωγές. Εκτός τούτου ηχογραφές σε μια φορητή μνήμη δεν είναι πλέον «αυλακιές».

(Άλλο ηχογραφή άλλο ηχογράφηση).

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία