Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΗΣΚα, Ημερολογιακό Σύστημα Καταχώρησης
JFS, Journalled File System
 
 

Είναι ένα σύστημα εφεδρείας (backup). Όσες αλλαγές γίνονται καταγράφονται σειριακά και αυτοστιγμεί σε ένα ειδικό καταγραφέα σε ειδικά εκχωρημένο χώρο του σκλ.δ. Αν οτιδήποτε συμβεί πριν την κανονική εισαγωγή των αλλαγών, ακόμα και κατάρρευση του συστήματος, τότε μπορούν οι αλλαγές να ανακληθούν και να εισαχθούν κανονικά.

Το ΗΣΚα μπορεί να λειτουργεί ως προσωρινή εφεδρεία ή και ως μόνιμη πλήρης καταγραφή των αλλαγών σε ένα σύστημα. Μπορεί όμως να συλλειτουργούν τα δυο.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία