Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ηχοεκπομπή, ηχοεκπέμπω, ηχοροή
audiocast
 
 

Η μονόδρομη μετάδοση ήχου μέσω δικτύου ή του διαδικτύου. Αυτό γίνεται σε πραγματικό χρόνο (ηχοροή πραγματικού χρόνου) και δεν είναι ανάγκη να κατεβαστεί ολόκληρος ο ηχοφάκελος. Στην ηχοροή αρχίζει η ακρόαση μόλις γίνει μια ελάχιστη ροοθήκευση. Είναι διαφορετική από την αποστολή ηχοφακέλων με ηχητικό περιεχόμενο επειδή είναι συνεχής. Αυτές οι τεχνολογικές αναπτύξεις έδωσαν προώθηση στην ανάπτυξη της διαδικτυακής ραδιοφωνίας (δικτυοφωνία;). Για απρόσκοπτη ακρόαση χρειάζονται ευριζωνικά συστήματα. Η διαδικτυακή τηλεφωνία που είναι αμφίδρομη είναι ευριζωνικά πιο απαιτητική.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία