Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ηφτο, ηλικία φύλο τοποθεσία
asl, age sex location
 
 

Μια πολύ απλή συντομογραφία. Μάθετέ την μέχρι να εμφανιστεί σε επίσημα έντυπα. Ηφτο, ηλικία, φύλο, τοποθεσία (τόπος παρουσίας ή διεύθυνση).

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία