Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
διεπεξεργασία, διεπεξεργασιακή επικοινωνία
IPC, interprocess communications
 
 

Η διεπεξεργασία ή διεπεξεργασιακή επικοινωνία είναι η δυνατότητα που προσφέρει το ΛΣ σε μια εφαρμογή ή διεργασία να επικοινωνεί με μιαν άλλη είτε στατικά είτε δυναμικά. Αυτό μπορεί να γίνει είτε εσωτερικά στο ίδιο σύστημα είτε σε υπολογιστές ενός δικτύου.

Μια αλλαγή ή ενημέρωση σε μια εφαρμογή αυτόματα εφαρμόζεται και στην άλλη. Πολλά ακρωνύμια έπεσαν για αυτό το απλό θέμα. Είναι διεπεξεργασία.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία