Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor
ΔΘΠΑ, διθπα, Διεθνής Θερμοπυρηνικός Πειραματικός Αντιδραστήρας
 
 

 Άντε πάλε, θα φτιάξουν στη Γαλλία αντιδραστήρα για να πετύχουν σύντηξη ατόμων για καθαρή ενέργεια. Κόστος 20δισ κ. (κάτι). Νομίζουμε ότι οι φυσικοί μας ξέμειναν από ιδέες, και από λεφτά.

Καταχώρηση: 27/08/2015 14:30
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία