Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
illegal, illegal operation
αθέμιτος, αθέμιτη λειτουργία
 
 

Τα προγράμματα έχουν ορισμένες παραμέτρους λειτουργίας πέραν των οποίων, σε οποιαδήποτε εντολή ή αίτημα, δεν μπορούν να ανταποκριθούν, ή οποιαδήποτε ανταπόκρισή τους μπορεί να είναι λανθασμένη. Συνήθως, ενώπιον μιας τέτοιας κατάστασης, δηλώνουν ότι η λειτουργία ή το αίτημα είναι αθέμιτο. Το πιο απλό παράδειγμα είναι να προσπαθήσετε να τυπώσετε μια επιστολή από το μητρώο χωρίς να την ανοίξετε. Το ίδιο μπορεί να γίνει με τις παραμέτρους λειτουργίας του υλισμικού.

Το illegal (=παράνομο) δεν ταιράζει στην ελληνική, καλύτερο το αθέμιτο.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία