Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
intenet of things
διaδίκτυο πραγμάτων
 
 

Αρχικά είχαμε οργανισμούς; (βιβλιοθήκες, στρατιωτικά ιδρύματα, εμπορικά, κυβερνητικά, κ.α. ιδρύματα) και ένα συνεχώς αυξανόμενο αρ. ατόμων που είχαν και χρησιμοποιούσαν τον ΠΙΣ (Παγκόσμιο Ιστό, WWW) για παρουσία και επικοινωνία. Όχι και τόσο πρόσφατα, προβλέψεις και μερικές εφαρμογές να συνδεθούν με τον ΠΙΣ πράγματα γινόντουσαν και συνεχώς αυξάνονταν. Μέχρι που παρουσιάστηκε και ο όρος διαδίκτυο πραγμάτων.


Τι είναι; Είχε προβλεφθεί από καιρό.
Είναι η σύνδεση του ψυγείου, του φωτισμού, του συστήματος θέρμανσης, του αυτοκινήτου, δασών και δέντρων ακόμα και της παρδαλής αίγας μέσω του διαδικτύου για να ελέγχονται όλα από οποιαδήποτε πλευρά του πλανήτη και πέραν αυτού. Είναι αυτό που αποδόσαμε ως διάσπαρτη υπολογιστική, (pervasive computing, ubiquitous computing)..

Καταχώρηση: 19/11/2018 09:57
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία