Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΚΕΣ, κατασκόπευση επισκόπηση αναγνώριση
ISR, intelligence surveillance reconnaissance
 
 

Πρόκειται για προπολεμική ή προκτυπηματική επιχείρηση. Για να ξέρουμε τι κάνουμε.
Αυθεντία το Δημαρχείο του Τιμπουκτού.

 

Καταχώρηση: 01/10/2014 13:25
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία