Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
προσαυξάνω, προσαύξηση, προσαυξητικό
increment, incremantal
 
 

Προσαύξηση έχει δυο έννοιες. Η μια είναι η τακτική προσθήκη ενός πάντα ισόποσου στοιχείου σε μια ποσότητα.
Η δεύτερη είναι η δια μιας προσθήκη ενός ποσού σε μια ποσότητα και τελειώσαμε. Πολλές λειτουργίες προγραμμάτων βασίζονται σε περιθωριακές προσαυξήσεις σε υφιστάμενες τιμές.

 

   απομείωση, απομειώνω     decrement 

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία