Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
IRC, Internet Relay Chat
Διαδικτυακή Συζήτηση, δικτυοσυζήτηση
 
 

Εϊναι ένα σύστημα δικτυοσυζητήσεων σε ιστοομάδες που ξεκίνησε ένας Φινλανδός. Συστατικά του στοιχεία ένα πρόγραμμα που πρέπει να έχει κάθε συζητητής και εξειδικευμένοι διακομιστές που υπηρετούν μόνο τη συζήτηση. Σε αντίθεση με παλαιότερα συστήματα δυκτυοσυζητήσεων αυτό δεν περιορίζεται σε δυο συζητητές. Ο διακομιστής IRC, στέλλει το κάθε μήνυμα σε όλους όσους μετέχουν στην ιστοομάδα. Σε κάθε ιστοομάδα διατίθεται ένα κανάλι. Τώρα είναι πεπαλαιωμένο.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία