Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΑΙΔΙ, Αίτηση Διακοπής
IRQ, Interrupt ReQuest
 
 

Ο επεξεργαστής έχει ανοικτές γραμμές επικοινωνίας με όλα τα περιφερειακά του, πληκτρολόγιο, ποντίκι, διαμορφωτή, διάφορες κάρτες κ.α. Μέσω αυτών των γραμμών έρχονται με ένα σύστημα προτεραιότητας οι ΑΙΔΙ.
Δηλαδή αν ένα περιφερικό έχει κάτι να πει στο επεξεργαστή θα το πει μέσω της γραμμής του με ΑΙτηση ΔΙακοπής. Στην περίπτωση που η αίτηση γίνει αποδεκτή από τον «χειριστή διακοπών» ο επεξεργαστής σταματά την οποιαδήποτε εργασία του για να χειριστή το αίτημα. (Μπορεί να είναι για να παρουσιάσει πλαίσιο και να πληροφορήσει τον χρήστη για έλλειψη χαρτιού). Οι αιτήσεις προτεραιοποιούνται ανάλογα με τη σημαντικότητα του κάθε περιφερικού. Στη γραμμή 0 βρίσκεται ο χρονιστής του συστήματος , στη γραμμή 1 το πληκτρολόγιο κλπ. Παλιά έπρεπε, με κάθε σύνδεση περιφερικού, μέσα στα πλαίσια του συνορισμού να καθοριστεί και η γραμμή ΑΙΔΙ.
Υπήρχαν και διενέξεις ΑΙΔΙ συνήθως από προσπάθεια χρήσης της ίδιας γραμμή. Τώρα, με τις συσκευές ΕκΧ, (Εφαρμογής και Χρήσης) οι συνορισμοί και διενέξεις ανήκουν, σχεδόν στο παρελθόν.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία