Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
IP, Internet Protocol
ΔΠ, δεπί, Διαδικτυακό Πρωτόκολλο
 
 

Μιλούμε για το πρωτόκολλο (συμφωνημένους κανόνες) που είναι η ραχοκοκαλιά του διαδικτύου. Το ΔΠ (δεπί) είναι οι συμφωνημένοι κανόνες που διέπουν τη μεταφορά δδμνων από υπολογιστή σε υπολογιστή στο διαδίκτυο. Με βάση αυτό το πρωτόκολλο κάθε υπολογιστής ή δίκτυο συνδεμένο με το Διαδίκτυο παίρνει μια μοναδική διεύθυνση (ΔΔΠ, δίδεπί, Διεύθυνση Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου).
Το ΔΠ προωθεί την μεταφορά δδμνων κομματιάζοντας σε πακέτα το κάθε σύνολο και θέτοντας σ΄αυτά σαφηνισμούς προέλευσης και προορισμού. Τα πακέτα (δεδομενογράμματα) δεν ακολουθούν την ίδια διαδρομή. Απλώς ρίχνονται μέσω μιας ιστοπύλης ή δρομολογητή σ’ αυτό που αποκαλείται νέφος (cloud) και ακολουθούν οποιαδήποτε διαδρομή αλμάτων για να φτάσουν στον προορισμό τους. Δεν υπάρχει δηλ. ανάγκη για σταθερή σύνδεση όπως στην περίπτωση τηλεφωνικής σύνδεσης.

Στον προορισμό το ΔΠ επανασυνδέει τα δδμνπακέτα με τη σωστή σειρά και τα παρουσιάζει. Το ΔΠ συνδυάζεται με ένα άλλο πρωτόκολλο το ΠΕΜ (Πρωτόκολλο Μεταφοράς Δεδομένων, TCP) που ελέγχει την αρτιότητα και ακρίβεια των μεταδόσεων. Το ΠΕΜ αφορά και προωθεί την ροή  δυφίων. Μαζί, το ΠΕΜ/ΔΠ (Πρωτόκολλο Μεταφοράς Δδμνων/Διαδικτυακό Πρωτόκολλο, TCP/IP) κάνουν το διαδίκτυο αυτό που είναι.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία