Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
stateful inspection, dynamic packet filtering
ΟΦΕ, ολική φρακτική εξέταση, δυναμική φρακτική εξέταση, δυναμικό φιλτράρισμα
 
 

Μια από τις πολλές πρακτικές ασφαλείας που εφαρμόζουν οι ιστοφράκτες (firewalls). Στην περίπτωση της Στατικής Φρακτικής Εξέτασης, αποστολές και λήψεις, εξετάζονται μόνο στους σαφηνισμούς (headers). Βασικά εξετάζονται οι διευθύνσεις και αν συμφωνούν με διαχειριστικές οδηγίες.

Στην περίπτωση όμως της ΟΦΕ (Ολικής Φρακτικής Εξέτασης) ερευνάται όλο το περιεχόμενο του πακέτου. Οι διευθύνσεις επιβεβαιώνονται με ανίχνευση μέχρι την πηγή. Συσσωρεύονται στοιχεία θεμιτών και αθέμιτων αποστολέων και εφαρμόζονται αυτόματα δράσεις πέραν των οδηγιών του χρήστη. (Γι’ αυτό λέγεται δυναμική εξέταση). Ταυτόχρονα διαφυλάσσει όλες τις θύρες του δικτύου και ανοίγει μόνο την μια για την οποία υπάρχει θεμιτή αίτηση. Έτσι προφυλάσσει το δίκτυο από κακόβουλες θυροσαρώσεις.


Για να τα καταλάβετε όλα αυτά μπέστε εν σειρά στους παραπέμπτες.

Καταχώρηση: 14/04/2009 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία