Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
display, monitor, screen
οθόνη, μηνύτορας, εμφάνιση, επιφάνεια, επιφάνεια εργασίας
 
 

Στην υπολογιστική «display» είναι σχεδόν πάντα η οθόνη (μηνύτορας, screen) και τι παρουσιάζει. Τ’ άλλα είναι παραλλαγές.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία