Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
demarcation line
οριοθέηση, όριο ευθύνης, διαχωριστική γραμμή
 
 

Με τόσα καλώδια, κόμβους πλήμνες πρέπει κάπου να τραβιούνται οι γραμμές ευθύνης. Πού σταματά, σε ένα καλώδιο, η ευθύνη του παροχέα και πού αρχίζει η ευθύνη του συνδρομητή; Μπορεί να υπάρξει πρόβλημα όχι και τόσο μτξύ παροχέα και απλού συνδρομητή όσο μτξύ εταιρειών και, τοπογραφικά, μεταξύ ιδιοκτητών.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία