Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
team work
ομαδική εργασία
 
 

Ομαδική εργασία, ομαδική εργασία και τίποτε άλλο.  Είναι η εργασία που εκτελείται από ομάδα ανθρώπων σε πλήρη συνοχή, κατανόηση, όμοιους στόχους και καλό κώδικα επικοινωνίας. Έχει μόνο θετικό άκουσμα.
Η "συνεργασία" δεν αποδίδει σωστα τον όρο. Μπορεί να γίνεται μεταξύ διαφορετικών οντοτήτων και να μην είναι καλή. Βέβαια και η ομαδική εργασία, αν δεν υπάρχει συνοχή, μπορεί ν' αποτύχει.

Καταχώρηση: 01/01/2019 21:14
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία