Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
οπτική μνήμη
video memory
 
 

Είναι η μνήμη που βρίσκεται στη κάρτα (κύκλωμα) γραφικών και στην οποία, σε δυφιογραφική μορφή, συστήνεται η εικόνα που θα σταλεί στην οπτική επιφάνεια. Σε μια συμβατική κάρτα γραφικών το δυφιογράφημα δημιουργείται από τον επεξεργαστή και στέλλεται στη κάρτα για παρουσίαση στην οθόνη. Οι περισσότερες οπτικές κάρτες σήμερα είναι επιταχυντές γραφικών δηλ. έχουν οι ίδιες τη δυνατότητα επεξεργασίας δυφιογραφημάτων. Η οπτική μνήμη είναι πιο ταχεία από την κύρια μνήμη (ΜΤΠ) του υπολογιστή. Έχει δυο θύρες από τη μια ανανεώνει συνεχώς την οθόνη και από την άλλη δέχεται νέα δδμνα.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία