Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
οριοθετώ, οριοθέτης, οριοθέτηση
delimit, delimiter
 
 

Οι οριοθέτες είναι ένα σημείο στίξεως, τελεία, κόμμα, θετική ή αρνητική κάθετος (/, \), που δηλώνουν την αρχή ή το τέλος ενός στοιχείου προγραμματισμού. Οι οριοθέτες είναι πολύ σημαντικοί για τη μεταφορά στοιχείων σε Βάση Δδμνων. Έτσι αν μαζεύετε στοιχεία για να μπουν, σε δεύτερο στάδιο σε ΒΔ, συζητείστε το θέμα με κάποιον που ξέρει για να χρησιμοποιήσετε τους κατάλληλους οριοθέτες.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία