Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ουρά, σειρά, σειρά εκτύπωσης
(εργασιών, αναθέσεων)
job queue, print queue
 
 

Είτε με σειρά ανάθεσης είτε με αυτοεπιλογή, πάντα, ο υπολογιστής βάζει μια σειρά στην εκτέλεση εργασιών. Συνήθως η σειρά εκτέλεσης μιας εργασίας είναι αυτή που με την οποία χρονικά έχει αποπερατωθεί η επεξεργασία της και έρχεται η επόμενη. Μπορεί όμως, σε περιπτώσεις ετεροχρονισμού, το ίδιο το σύστημα να δώσει δικές του προτεραιότητες.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία