Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
προσβαίνω, πρόσβαση, προσβασιμότητα, προσπελάζω, προσπέλαση, προσπελάσιμος
access, accessible
 
 

Οι λέξεις προσπέλαση, πρόσβαση, έχω πρόσβαση ή προσπέλαση έχουν πολλές έννοιες στη υπολογιστική. Πρώτ’ απ’ όλα υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης βάση δικαιωμάτων σε υπολογιστή. Ύστερα είναι η πραγματική πρόσβαση σε στοιχεία και στην επεξεργασία.


Πρόσβαση σε αποθηκευμένα δεδομένα είναι η πιο συχνή αναφορά. Για την περίπτωση αυτή υπάρχει και ό όρος «χρόνος πρόσβασης» που είναι στοιχείο αποδοτικότητας ενός συστήματος. Ύστερα είναι η δυνατότητα πρόσβασης σε περιφερειακά ή στο διαδίκτυο. Η πρόσβαση είναι θέμα διευθύνσεων και συνορισμού.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία