Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
atomic operation
αδιάκοπη εκτέλεση
 
 

Δεν πρόκειται για προσωπική ατομική έκρηξη.
Για λόγους ταχύτητας, προτεραιότητας ή αλάνθαστης υπολογιστικής εκτέλεσης, πολλές διαδικασίες γίνονται με αποκλειστικότητα στην ανάγνωση, χρήση διαύλου, επεξεργασία και αποπεράτωση χωρίς να γίνονται δεκτές διακοπές από τον επεξεργαστή.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία